ALPHAFORM


Une société du groupe Guillin

L

FLASH INFO

Nouvelle collection d’arts de la table « Wave Design » : un design pur et naturel, tout en élégance, comprenant les assiettes PLATIPACK et bols BOWLIPACK. A découvrir : https://bit.ly/3msC3lZ

Connaissez-vous MOBIPACK, le kit take-away by GUILLIN ? Idéal pour la vente à emporter, le Click & Collect et la vente au détail : https://bit.ly/3H5xcza

ALPHAFORM, filiale du Groupe GUILLIN, leader européen des solutions d’emballage alimentaire écoconçues, est une société industrielle (extrusion / thermoformage) basée à Beausemblant dans la Drôme. ALPHAFORM est spécialisée dans les solutions d’emballage alimentaire et la vaisselle réutilisable à destination des commerces traditionnels et de la Restauration Hors Domicile (RHD).

Soucieuse et respectueuse de l’environnement, elle développe et commercialise des solutions packaging 100 % innovantes et responsables : une large gamme de contenants alimentaires (barquettes, boîtes, coupes desserts, vaisselle et accessoires) destinés à tous types d’usages, qu’ils soient pour consommation chaude ou froide. Ces produits sont recyclables, 100% réutilisables ou 100% compostables, disponibles sur stock toute l’année. Sous la segmentation ALTER ECO RECYCLE, ALTER ECO RE-USE ou ALTER ECO BIO, toutes nos solutions packaging sont innovantes, responsables et garantissent la plus sûre des protections pour nos aliments.

291 route des Pierrelles - 26240 Beausemblant - France

+33 (0)4 75 03 79 00
contact@alphaform.fr

Notre offre

Barquettes scellables et non scellables

Boites usage froid

Boites usage chaud

Arts de la table

NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC ŚRODOWISKA

NASZE ZOBOWIĄZANIA NA RZECZ POP I GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Globalne ocieplenie, emisja CO2 i jej wpływ na naszą planetę są dziś głównymi problemami, z którymi musimy się mierzyć. Nasze zaangażowanie na rzecz środowiska naturalnego zmierza do jednego celu: produkować opakowania w 100% odpowiedzialne, czego celem jest zredukowanie naszego śladu węglowego do absolutnego minimum. Troszczymy się o bezustanne godzenie ochrony środowiska z ochroną człowieka, przy jednoczesnym zapewnieniu, że działania podejmowane na rzecz jednego nie szkodzą drugiemu.

Jesteśmy zaangażowani w aktualne dyskusje mające na celu wsparcie procesu zbiórki i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, czego dowodem jest nasze partnerstwo z grupą Paprec. Niedawno zawarliśmy wyłączne partnerstwo na Europę z Prevented Ocean PlasticTM, aby włączyć do naszych opakowań PET - wysokiej jakości plastik, pochodzący z recyklingu odpadów z tworzywa sztucznego zebranych w pobliżu najbardziej zagrożonych wybrzeży Indonezji. Poprzez te działania chcemy również uświadamiać wszystkim konsumentom konieczność przyjęcia odpowiedzialnej postawy obywatelskiej

Chodzi o zmniejszenie naszego wpływu na środowisko, całkowite włączenie się w gospodarkę o obiegu zamkniętym i zaangażowanie poprzez konkretne działania.

Nos solutions

NOTRE ACTUALITÉ

Etude consommateurs

Etude consommateurs

Consumer study

Nous sommes allés au contact des consommateurs français pour avoir une meilleure idée de leur relation à l’emballage alimentaire.

We reached out to French consumers to get a better idea of their relationship with food packaging.

Recette zéro déchet par le Chef étoilé Nicolas Carro

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

European Week for Waste Reduction

Le Chef étoilé Nicolas Carro a accepté d'ouvrir les portes de sa cuisine personnelle pour nous préparer une recette « de fin de frigo - #zerodechet ».

Michelin-starred chef Nicolas Carro opens the doors of his personal kitchen to prepare an "end-of-fridge" recipe - #zerowaste.

Nouvelle collection "arts de la table"

New tableware collection

WAVE Design, collection au design pur et naturel, tout en élégance, comprenant les assiettes PLATIPACK et bols BOWLIPACK.

WAVE Design, a collection of pure, natural design and elegance, including PLATIPACK plates and BOWLIPACK bowls.

MAXIPACK Airlite SPA barquette fraises

SPA Airlite - Emballage plastique rigide de l'année

SPA Airlite - Rigid Plastic Pack of year

La barquette SPA Airlite pour fraises récompensée aux UK Packaging awards grâce à sa technologie innovante qui en fait la première barquette entièrement recyclable.

SPA Airlite fresh berry punnet wins UK Packaging awards for innovative technology making it the first fully recyclable bubble pad free punnet.

MAXIPACK Breeze barquette fruits et légumes en PET recyclé et recyclable

MAXIPACK Breeze : barquette en PET recyclé et recyclable

MAXIPACK Breeze: recycled and recyclable PET tray

Une barquette fabriquée en Europe, au système de ventilation révolutionnaire pour une meilleure protection des fruits et légumes.

A tray made in Europe with a revolutionary ventilation system for better protection of fruit and vegetables.