INNOWACJA INWESTYCJE PRODUKTYWNOŚĆ ROZWÓJ

Solidna strategia
Grupa patrząca w przyszłość

SPÓŁKA RODZINNA

Kultura korporacyjna Grupy GUILLIN i jej sukces wynikają bezpośrednio z dziedzictwa wartości, które zawdzięczamy osobowości naszego założyciela.

Duch zespołowy, doskonałość, wydajność, szacunek, szybkie reagowanie na potrzeby, poczucie misji w obsłudze klienta są kompasem w naszej podróży. Wartości te, które obecnie stały się zasadami działania, nadal wskazują kierunek i motywują 2800 pracowników tworzących Grupę.

Wierna swoim początkom, Grupa założyła swoją siedzibę w pobliżu rodzinnej kolebki i od samego początku pozostaje w większości własnością rodziny GUILLIN.

ORGANIZACJA PRZEZ PODZIAŁ

Chcąc zjednoczyć i zharmonizować swoich 30 spółek rozsianych po całej Europie, Grupa GUILLIN opiera się na własnej spółce holdingowej, która centralizuje strategiczne funkcje Grupy. Spółki są zorganizowane według branż i rynków, z mianowanymi dyrektorami, aby zapewnić płynną synergię.

ORGANIGRAMME Groupe GUILLIN

Dowiedz się więcej o naszej odpowiedzialności korporacyjnej

Dowiedz się więcej o naszym kodeksie postępowania

Redakcja
Polityka antykorupcyjna

KONTAKT DLA INWESTORÓW

AGENDA

W ciągu całego roku można spotkać się z nami na posiedzeniach finansowych.

28/04/2022

Publikacja skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

28/04/2022

Publikacja sprawozdania rocznego

29/04/2022

Spotkanie SFAF (Francuskiego Stowarzyszenia Analityków Finansowych)

5-7 Avenue Percier, Paris 8 –  à 9h00

24/06/2022

Walne Zgromadzenie Grupy GUILLIN

Etoile Business Center – 21-25 rue Balzac, 75008 Paris
                         Débute à 9h00

20/10/2022

Publikacja półrocznych sprawozdań finansowych

21/10/2022

Spotkanie SFAF

Webconference – à 9h00

Informacje finansowe oraz raporty i publikacje dotyczące Groupe GUILLIN znajdziesz pod adresem : www.finances-groupeguillin.fr