INNOWACJA INWESTYCJE PRODUKTYWNOŚĆ ROZWÓJ

Solidna strategia
Grupa patrząca w przyszłość

SPÓŁKA RODZINNA

Kultura korporacyjna Grupy GUILLIN i jej sukces wynikają bezpośrednio z dziedzictwa wartości, które zawdzięczamy osobowości naszego założyciela.

Duch zespołowy, doskonałość, wydajność, szacunek, szybkie reagowanie na potrzeby, poczucie misji w obsłudze klienta są kompasem w naszej podróży. Wartości te, które obecnie stały się zasadami działania, nadal wskazują kierunek i motywują 3000 pracowników tworzących Grupę.

Wierna swoim początkom, Grupa założyła swoją siedzibę w pobliżu rodzinnej kolebki i od samego początku pozostaje w większości własnością rodziny GUILLIN.

ORGANIZACJA PRZEZ PODZIAŁ

Chcąc zjednoczyć i zharmonizować swoich 32 spółek rozsianych po całej Europie, Grupa GUILLIN opiera się na własnej spółce holdingowej, która centralizuje strategiczne funkcje Grupy. Spółki są zorganizowane według branż i rynków, z mianowanymi dyrektorami, aby zapewnić płynną synergię.

ORGANIGRAMME Groupe GUILLIN

Dowiedz się więcej o naszej odpowiedzialności korporacyjnej

Dowiedz się więcej o naszym kodeksie postępowania

Redakcja
Polityka antykorupcyjna

KONTAKT DLA INWESTORÓW

AGENDA

W ciągu całego roku można spotkać się z nami na posiedzeniach finansowych.

25/04/2024

Publikacja skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

25/04/2024

Publikacja sprawozdania rocznego

26/04/2024

Spotkanie SFAF (Francuskiego Stowarzyszenia Analityków Finansowych)

SFAF – 5-7 Avenue Percier – 75008 Paris – Francja | 9h00

14/06/2024

Połączone walne zgromadzenie Grupy GUILLIN

(Bourgogne-Franche-Comté, Francja)

24/10/2024

Publikacja półrocznych sprawozdań finansowych

25/10/2024

Spotkanie SFAF

Webconference | 9h00

Informacje finansowe oraz raporty i publikacje dotyczące Groupe GUILLIN znajdziesz pod adresem : www.finances-groupeguillin.fr