NASZE OPAKOWANIA SĄ ODPOWIEDZIALNE I NADAJĄ SIĘ DO RECYKLINGU

NIE WYRZUCAJMY ICH!

ŚWIADOMOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SZACUNEK DLA ŚRODOWISKA

Ponieważ opakowania do żywności wpływają jednocześnie na bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne i ochronę środowiska, muszą być w jak największym stopniu przyjazne dla środowiska naturalnego. Przekonanie to przyświeca nam od wielu lat: dlatego też zawsze zależało nam na ekologicznym projektowaniu wszystkich naszych produktów (poprzez zmniejszenie ich wagi i wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia teoretycznie nieskończonego cyklu życia) i nadal będziemy tak działać.   Każde z naszych rozwiązań w zakresie opakowań odpowiada konkretnym potrzebom i kryteriom zastosowania: nie przeciwstawiamy sobie różnych materiałów, lecz oferujemy możliwie najbardziej odpowiedni i zoptymalizowany produkt, niezależnie od tego, czy jest on wykonany z tworzywa sztucznego, kartonu czy materiałów alternatywnych, takich jak pulpa papierowa, z uwzględnieniem czynników środowiskowych. W ten sposób zawsze dbamy o przestrzeganie trzech drogich nam zasad: dekarbonizacji, zamkniętego obiegu i dostępności dla jak największej liczby osób.   Ochrona żywności, ludzi i przyrody: w firmie GUILLIN to właśnie nazywamy opakowaniami wykonanymi w sposób w 100% odpowiedzialny.

Sophie GUILLIN
Dyrektor Zarządzająca

PARTNERSTWO NA WYŁĄCZNOŚĆ MIĘDZY GUILLIN I PREVENTED OCEAN PLASTIC™

W 2020 roku Grupa GUILLIN podpisała umowę o wyłącznym partnerstwie z Prevented Ocean Plastic™ i obecnie produkuje swoje opakowania nadające się do recyklingu z wysokiej jakości surowca pochodzącego z recyklingu. Materiał ten został pozyskany dzięki selektywnej zbiórce butelek u wybrzeży Indonezji i przetworzony zgodnie z procesem odpowiedzialnym społecznie, certyfikowanym przez OceanCycle®.   Dzięki tej współpracy ponad 830 milionów plastikowych butelek nie zakończy swojego życia w rzekach i oceanach.   Opakowanie jeśli zostanie wyrzucone do odpowiedniego kosza, a nie porzucone w środowisku, może być zbierane, sortowane i poddane recyklingowi: staje się wtedy swoim własnym zasobem. Zróbmy to razem.   #weprotectyourfood

NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC ŚRODOWISKA

NASZE ZOBOWIĄZANIA NA RZECZ POP I GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Globalne ocieplenie, emisja CO2 i jej wpływ na naszą planetę są dziś głównymi problemami, z którymi musimy się mierzyć. Nasze zaangażowanie na rzecz środowiska naturalnego zmierza do jednego celu: produkować opakowania w 100% odpowiedzialne, czego celem jest zredukowanie naszego śladu węglowego do absolutnego minimum. Troszczymy się o bezustanne godzenie ochrony środowiska z ochroną człowieka, przy jednoczesnym zapewnieniu, że działania podejmowane na rzecz jednego nie szkodzą drugiemu.

Jesteśmy zaangażowani w aktualne dyskusje mające na celu wsparcie procesu zbiórki i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, czego dowodem jest nasze partnerstwo z grupą Paprec. Niedawno zawarliśmy partnerstwo na Europę z Prevented Ocean PlasticTM, aby włączyć do naszych opakowań PET - wysokiej jakości plastik, pochodzący z recyklingu odpadów z tworzywa sztucznego zebranych w pobliżu najbardziej zagrożonych wybrzeży Indonezji. Poprzez te działania chcemy również uświadamiać wszystkim konsumentom konieczność przyjęcia odpowiedzialnej postawy obywatelskiej

Chodzi o zmniejszenie naszego wpływu na środowisko, całkowite włączenie się w gospodarkę o obiegu zamkniętym i zaangażowanie poprzez konkretne działania.

OGRANICZAMY WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Jako orędownicy racjonalnego wykorzystania opakowań dbamy o to, aby ich ślad węglowy w całym cyklu życia był jak najmniejszy.

  • Od ponad 20 lat kierujemy się w naszych działaniach logiką ekoprojektowania naszych opakowań, co doprowadziło do zmniejszenia wagi niektórych z nich o 40%, a tym samym do znacznej redukcji śladu węglowego związanego z ich transportem.

 

  • W naszych opakowaniach PET stosujemy co najmniej 30% rPET, co znacznie zmniejsza ich ślad węglowy, przy czym odsetek ten zmienia się w zależności od zastosowania i sięga 100% w przypadku pewnych określonych grup produktów. Naszym celem jest przekroczenie progu minimalnego 50% do 2025 roku. Produkowane przez nas opakowania kartonowe są wykonane ekologicznie z materiałów pierwotnych.

 

  • Dbamy o to, aby nasze zakłady produkcyjne były przyjazne dla środowiska naturalnego: wykorzystywały wodę w obiegu zamkniętym, stosowały urządzenia o niskim zużyciu energii, nie zanieczyszczały powietrza, systematycznie sortowały odpady, odzyskiwały energię z systemów ogrzewania budynków, nie generowały strat granulatu (zaangażowanie w Operation Clean Sweep® / oznaczenie MORE 2019).

JESTEŚMY W 100% ZAANGAŻOWANI W GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Nasze opakowania nadają się w 100% do recyklingu, ponownego wykorzystania lub kompostowania. Stanowią one oszczędną, ekologiczną i solidną alternatywę zaspokajającą wszystkie potrzeby. Spełniają najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa żywności, przepisów, ochrony żywności i środowiska naturalnego, redukcji odpadów i praktyczności użytkowania.

Nasze opakowania z tworzyw sztucznych nadają się do recyklingu (PET i PP): dlatego w naturalny sposób podlegają segregacji zgodnie z normami.

Oferujemy również produkty wielokrotnego użytku, w szczególności talerze, pucharki i sztućce, w pełni zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Ponadto od 2014 r. rozwijamy gamę produktów bio, w której skład wchodzą opakowania ulegające biodegradacji i nadające się do kompostowania (włókna roślinne lub bioplastik) albo nadające się do recyklingu (karton lub karton/PET).

ANGAŻUJEMY SIĘ W KONKRETNE DZIAŁANIA

Działamy po to, aby gospodarka o obiegu zamkniętym, zbieranie, sortowanie, recykling i kompostowanie naszych opakowań stały się powszechną rzeczywistością i aby zachęcać do odpowiedzialnych zachowań.

  • W ramach projektu REUSAL nawiązaliśmy strategiczne partnerstwo z PAPREC RECYCLAGE, europejskim liderem, w celu stworzenia specjalnej linii recyklingowej do tacek z PET. Równocześnie na terenie naszych zakładów przeprowadzamy akcje zbiórki PET, w których regularnie mobilizujemy wszystkich naszych pracowników.
  • Jako pionierzy z innowacyjnością w sercu, przewidujemy przyszłe potrzeby, które będą miały wpływ na nasze opakowania (poszanowanie środowiska naturalnego, ochrona i konserwacja żywności, zmieniający się styl życia) i przygotowujemy rozwiązania opakowaniowe jutra dzięki monitorowaniu rozwijających się technologii. Posiadaną wiedzę wykorzystujemy również we wspólnych programach badawczo-rozwojowych, w których stosujemy nowoczesne technologie do opracowywania nowych rozwiązań w zakresie sortowania i recyklingu, a także wspieramy inicjatywy promujące gospodarkę o obiegu zamkniętym i racjonalne wykorzystanie opakowań na żywność

 

AKTUALNOŚCI