Polityka prywatności

Witryna www.groupeguillin.fr jest witryną instytucjonalną. W żadnym przypadku nie jest to witryna handlowa.

Celem niniejszej polityki prywatności jest wyjaśnienie, dlaczego i w jaki sposób przetwarzane są powierzone nam dane osobowe, zgodnie z francuską ustawą 78-17 „Informatique et Libertés” (Informatyka i wolności) z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. „RODO”.

 

Definicje

Poniższe terminy  z niniejszego dokumentu przyjmują następujące znaczenie:

Dane osobowe: są to dane, które pozwalają na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika.

Administrator danych: Administrator danych to osoba odpowiedzialna za zarządzanie Państwa danymi osobowymi.

Cele: to jest powód, dla którego zbieramy Państwa dane (na przykład: udzielenie odpowiedzi na pytanie, wysłanie newslettera, rozpatrzenie Państwa aplikacji itp.)

Podstawa: jest to podstawa prawna, która pozwala nam gromadzić Państwa dane. Może to być obowiązek prawny, wykonanie umowy lub po prostu Państwa zgoda na wykorzystanie danych.

Transfer: oznacza każde przekazanie danych osobowych do innego kraju. Transfer może odbywać się za pośrednictwem dowolnej formy komunikacji, kopiowania, przesyłania albo ujawniania danych osobowych w sieci, w tym zdalnego dostępu do bazy danych albo transferu z jednego nośnika na inny (na przykład z dysku twardego komputera na serwer).

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest Groupe Guillin,S.A. z kapitałem 11.487.825 EUR, z siedzibą pod następującym adresem: Zone Industrielle, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 25 290 Ornans Francja i jest wpisana do rejestru w RCS Besançon pod numerem 349 846 303.

 

Jakie dane są gromadzone?

 • W zakładce Formularz kontaktowy: nazwisko, imię, adres e-mail (osobisty lub służbowy), przedsiębiorstwo, w którym Państwo pracują, numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy, prywatny lub służbowy), adres, kod pocztowy i miasto (osobisty albo służbowy)

 

 • W zakładce Oferta pracy: nazwisko, imię, adres, kod pocztowy i miejscowość, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, fax, e-mail, zdjęcie i CV

Pola oznaczone * są wymagane. Jeśli nie zostaną one wypełnione, nie będziemy mogli prawidłowo przetworzyć Państwa  wniosku. Pozostałe dane są opcjonalne.

 

Dlaczego gromadzimy te dane?

Rodzaje danych Cele Podstawa przetwarzania
nazwisko, imię, adres e-mail, przedsiębiorstwo, w którym Państwo pracują, numer telefonu, adres, kod pocztowy i miasto

- odpowiedź na Państwa zapytanie

- zarządzanie naszą komunikacją zewnętrzną i finansową

 

Umowa: wykorzystanie tych danych jest niezbędne do udzielenia Państwu odpowiedzi.

Zgoda: wypełniając formularz, wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie danych.

nazwisko, imię, adres, kod pocztowy i miejscowość, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, fax, e-mail, zdjęcie i CV - rozpatrzenie Państwa aplikacji o pracę w Groupe Guillin

Umowa: wykonanie działań przed zawarciem umowy podjętych na Państwa  wniosek

Zgoda: Składając wniosek, wyrażają Państwo zgodę na analizę Państwa danych.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

 

Dane z formularza kontaktowego

Dane z formularza rekrutacyjnego
Rekrutacja zakończyła się sukcesem Rekrutacja nie powiodła się

 

 

Przechowywanie

w naszej aktywnej bazie danych

 

 

 

 

 

3 lata od złożenia wniosku

 

 

 

Przez cały czas trwania umowy o pracę

 

 

 

2 lata od ostatniego kontaktu z osobą zainteresowaną

 

 

Archiwum

 

 

 

 

 

5 lat*

 

 

5 lat*

 

 

NIE - dane są zniszczone

 

* Dane te są archiwizowane przez 5 lat w celach dowodowych, zgodnie z przepisami francuskiego Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Handlowego, zastrzeżeniem dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Kto ma dostęp do moich danych?

W granicach nadanych uprawnień i w celach wymienionych powyżej, osobami, które prawdopodobnie będą miały dostęp do Państwa danych, są:

 

 • W odniesieniu do danych zbieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego i w zależności od charakteru Państwa zapytania: dział marketingu, dział sprzedaży, dział finansowy Guillin Polska i ewentualnie dział IT Groupe Guillin, do której należy Guillin Polska.

 

 • W odniesieniu do danych zbieranych za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego: osoby upoważnione z działu personalnego Guillin Polska oraz działu zajmującego się rekrutacją

 

 

-W odniesieniu do wszystkich danych:

 

 • Upoważniony personel naszych podwykonawców, taki jak hosting serwisu, który będzie działał zgodnie z wytycznymi Administratora danych
 • Strony trzecie w przypadku, gdy otrzymamy żądanie od organu sądowego albo administracji publicznej, upoważnionej do tego przez prawo.

 

Jakie mam prawa?

Zgodnie z przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do weryfikacji i dostępu do przetwarzanych danych,
 • prawo do sprostowania Państwa danych,
 • prawo do sprzeciwu w odniesieniu do danych Państwa dotyczących poprzez cofnięcie zgody,
 • prawo do usunięcia Państwa danych,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych, tj. uzyskania kopii Państwa danych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo do sprzeciwu wobec profilowania,
 • prawo do wniesienia skargi do CNIL pod adresem www: https://www.cnil.fr/fr/plaintes,
 • prawo do formułowania instrukcji co do losu danych osobowych po Państwa śmierci.

 

Możecie Państwo skorzystać ze swoich praw, pisząc na adres:

Groupe GUILLIN

ZI Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

25290 ORNANS

 

albo wysyłając e-mail na adres contactrgpd@groupeguillin.fr.

 

Udzielimy Państwu odpowiedzi tak szybko, jak będzie to możliwe, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania żądania.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Państwa tożsamości, możemy poprosić o dowód tożsamości.

W tym ostatnim przypadku kopia Państwa dokumentu tożsamości będzie przechowywana przez rok w przypadku skorzystania z prawa do wglądu albo sprostowania, albo przez trzy lata w przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu zgodnie z przepisami francuskiego Kodeksu karnego.

 

Czy dane przekazywane są poza Unię Europejską?

Państwa dane nie są przekazywane poza Unię Europejską

 

Pliki cookies i śledzące

Plik cookie to plik tekstowy, który jest zapisywany na Państwa urządzeniu (w szczególności na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym), kiedy odwiedzają Państwo stronę internetową.

Gromadzimy pliki cookies do celów statystycznych. Pliki cookies mają żywotność wynoszącą 13 miesięcy. Informacje zebrane za pomocą plików cookies będą przechowywane przez 25 miesięcy.

Po kliknięciu na ikony odnoszące się do sieci społecznościowych, takich jak LinkedIn, Twitter i YouTube pojawiające się na naszej stronie,  jeśli zaakceptowali Państwo zapisywanie plików cookies i kontynuują korzystanie z tych stron, LinkedIn, Twitter i YouTube mogą również zapisywać pliki cookies na Państwa urządzeniach.

 

Jaki jest poziom ochrony?

Zastosowaliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować poziom bezpieczeństwa dostosowany do ryzyka oraz uniemożliwić zmianę, modyfikację, uszkodzenie Państwa danych oraz dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim.

W związku z tym dane przechowywane lokalnie są chronione, a personel upoważniony do przetwarzania danych osobowych został poinformowany o tej kwestii i zobowiązuje się do zachowania ścisłej poufności.

 

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności w celu dostosowania jej do zmian w przepisach prawa