France English Italy Spain Deutsch Netherlands Portugal Poland
Grupa
bandeau int

Grupa

Accueil > Grupa > Koncepcja Guillin

Koncepcja Guillin

Grupa Guillin, przedsiebiorstwo rodzinne


JAKOŚĆ/OFERTA/SERWIS: TRZY FILARY EFEKTYWNOŚCI

Od 1972 r. koncepcja ta jest siłą napędową efektywności i rozwoju grupy. Dowodem naszej jakości – uznawanej za podstawowy wymóg każdego etapu naszej działalności (projektu, produkcji, dystrybucji, sprzedaży i organizacji) – są certyfikaty ISO i BRC przyznane wszystkim podmiotom naszej grupy. Dbamy o nią, prowadząc akcje uświadamiające i regularne kontrole. Ilustracją naszej polityki produktowej jest fakt, że wytwarzamy zarówno produkty standardowe, jak i nietypowe, dokładające dużą wartość marketingową i spełniające wymagania różnych segmentów rynku. Zmysł usługowy, którym wykazują się nasi pracownicy, bierze się z przewidywania potrzeb, a jego podstawą jest rygorystyczna, umożliwiająca szybkie reakcje organizacja logistyczna.


FIRMA CENIĄCA SWOJE DZIEDZICTWO

Kultura i sukces naszej firmy wynikają wprost z „dziedzictwa ludzkiego”, które jest owocem osobowości jej założyciela i wyznawanych przez niego wartości. Zamiłowanie do solidności w pracy, szybkie reakcje, odwaga, zdolność do przewidywania, zmysł usługowy, nieustanny ruch – takie były początki tej przygody. Wartości te, które dziś są podstawą naszego działania, stanowią drogowskaz i motywację dla 2500 pracowników grupy Guillin. Wierna swoim początkom grupa, której obroty sięgają ponad 600 mln euro, zorganizowała swoją siedzibę w pobliżu domu rodzinnego, a większość jej akcji od początku znajduje się w rękach rodziny.


LUDZKI WYMIAR ZARZĄDZANIA

Zarząd grupy chce na co dzień rozwijać i doskonalić pracowników, aby umożliwić im udział w harmonijnym rozwoju grupy. Ten rygorystyczny styl zarządzania skutecznie łączy zespołowość, odpowiedzialność, wzajemny szacunek, dialog, przejrzystość I przyjazną atmosferę. Dynamiczna polityka szkoleń umożliwia pracownikom grupy rozwój zawodowy.


HOLDING GRUPA GUILLIN – CENTRUM ORGANIZACYJNE I STRATEGICZNE

Aby scalić i zharmonizować 25 należących do grupy spółek położonych w całej Europie, holding Grupa Guillin z siedzibą w Ornans scentralizował funkcje strategiczne grupy w dyrekcjach: finansowej, informatycznej, marketingowej, prawnej i socjalnej. Analiza potencjału rozwojowego, określenie kierunków, ustalenie celów, ułatwianie synergicznej współpracy, harmonizacja narzędzi pracy, zapoczątkowanie zasadniczych zmian i decyzje o inwestycjach to niektóre z zadań grupy. Globalne zarządzanie finansami, przepływy pieniężne scentralizowane na etapie konsolidacji księgowej, ustalanie I kontrola budżetów filii oraz jakość systemu informatycznego to klucze do harmonijnego, a zarazem dynamicznego wzrostu.

Grupa Guillin, przedsiebiorstwo rodzinne

JAKOŚĆ/OFERTA
/OBSŁUGA:
TRZY FILARY
EFEKTYWNOŚCI

Od 1972 r. koncepcja ta jest siłą
napędową efektywności i rozwoju
grupy. Dowodem naszej jakości –
uznawanej za podstawowy wymóg
każdego etapu naszej działalności
(projektu, produkcji, dystrybucji,
sprzedaży i organizacji) – są certyfikaty
ISO i BRC przyznane wszystkim
podmiotom naszej grupy. Dbamy o
nią, prowadząc akcje uświadamiające
i regularne kontrole.
Ilustracją naszej polityki produktowej
jest fakt, że wytwarzamy zarówno
produkty standardowe, jak i
nietypowe, dodające dużą wartość
marketingową i spełniające
wymagania różnych segmentów
rynku. Zmysł usługowy, którym
wykazują się nasi pracownicy, bierze
się z przewidywania potrzeb, a
jego podstawą jest rygorystyczna,
umożliwiająca szybkie reakcje